”Katse tulisi kuitenkin siirtää vahvemmin työpaikkojen arkeen ja huomio tulisi kiinnittää ihmisten osaamiseen, työn organisointiin, hyvään johtamiseen, avoimeen viestintään ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen.” Näin summasi filosofi ja tutkija Frank Martela, Helsingin yliopistosta esityksensä Tuottavuusloikkaan pituutta työyhteisöä ja terveyttä kehittämällä -seminaarissa. Tutustu Martelan esitykseen tässä linkissä.

Lue lisää

Suomalaisilla työpaikoilla on ymmärretty joustavien työaikojen tärkeä rooli työhyvinvoinnin tukemisessa ja enemmistö kokee työn ja vapaa-ajan olevan elämässään vähintään kohtalaisella tasolla. Myös alati paraneva terveytemme näkyy fyysisen työkyvyn kohoamisena. Työntekijät toivovat aiempaa enemmän panostuksia henkisen työkyvyn ja jaksamisen ylläpitämiseksi. Työnantajia innostavat uudet digitaaliset palvelumahdollisuudet työterveyshuollossa.

Lue lisää

Vaikka henkilöstön fyysinen ja henkinen kunto ovatkin keskeisessä roolissa työhyvinvoinnin rakentumisessa, on suurimmat talkoot kuitenkin tehtävä työyhteisöissä. Kuten aiemminkin on todettu, olemme terveempiä kuin ikinä ja työnantajat ovat ottaneet työaikajoustot käyttöön kiitettävällä tasolla. Eniten kehitettävää löytyykin arkisista vuorovaikutustilanteista ja työn organisoinnista, jotta työhyvinvointia saadaan merkittävästi kohennettua.

Lue lisää

Yrittäjä Kari Hiltusen työmatka Porissa ei mennyt ihan suunnitelmien mukaan. Kuntosalilla treenin aikana hän alkoi tuntea ahdistusta, joten hän päätti lähteä tarkistuttamaan vointinsa Satakunnan keskussairaalaan. Selvisi, että sydämessä oli tukoksia, jotka vaativat leikkaushoitoa.Onneksi perheen turva oli kunnossa: Yrittäjän Omaturva -vakuutus takasi toimeentulon toipumisaikana.

Lue lisää

Ladataan…